Nauczyciel i Szkoła – półrocznik, periodyk naukowy Wydawnictwa Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

Pierwsze wydanie w roku 1995 towarzyszyło rozpoczęciu działalności statutowej Uczelni. Pismo rozpoznawane w środowisku naukowym, lokalnym, ogólnopolskim, a także poza granicami Polski. Radę Naukową pisma tworzą uczeni z renomowanych ośrodków akademickich w Polsce, a także w jej skład wchodzą uczeni z Ukrainy i Słowacji. Treści na łamach Nauczyciela i Szkoły prezentowane są w układzie stałych działów merytorycznych:

  1. Rozprawy i artykuły naukowe.
  2. Komunikaty i sprawozdania z badań..
  3. Doświadczenia i propozycje naukowo metodyczne.
  4. Recenzje i sprawozdania.
  5. Sylwetki pedagogów.

W podanych działach odnaleźć można teksty o charakterze krótkich rozpraw naukowych oraz informacje o aktualnych badaniach prowadzonych w Pedagogice.

Pismo stanowi tez źródło ciekawych wskazań warsztatowych i metodycznych dla czynnych zawodowo nauczycieli. Prezentuje krytyczne uwagi do ukazującej się oświatowej literatury naukowej oraz jest inspiracją dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów w poszukiwaniu wskazań do kształtowania własnej sylwetki zawodowej. Recenzenci poszczególnych zeszytów pisma zwracają uwagę na wysoki poziom merytoryczny zawartych w nim treści, ze względu na które polecamy je zarówno uczonym jak i pragmatykom szeroko rozumianej edukacji.

Redakcja
Redaktor, redaktor
naczelny, sekretarz
redakcji
Rada naukowa
Poznaj radę naukową
Spis numerów
Wszystkie numery
w jednym miejscu
Wytyczne dla autorów
Jak pisać. Wytyczne
dla autorów

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice tel: (32) 225 39 05, (32) 225 35 12